ЗАЯВКА ЗА СРЕДСТВА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

до Соломон - София ЕООД, София 1202, България, ул. Княз Борис I 196, магазин 1 

тел.: 089 981 17 58 , E-mail: solomonsofia@abv.bg, www.solomonsofia.com

Полета отбелязани със * са задължителни.

*Име, фамилия на ветеринарния лекар:

*ОДБХ:

*Община:

*тел.:

*E-mail:

*Вид животни:

*Брой комплекти:

*№ на животновъдния обект:

*Населено място на животновъдния обект:

*Трите имена на собственика или име на фирма:

*ЕГН на собственика или булстат на собственика:

*Телефон за връзка:

*Офис на Еконт или адрес за доставка:

Данни за фактура:

Вид животни:

Брой комплекти:

№ на животновъдния обект:

Населено място на животновъдния обект:

Трите имена на собственика:

ЕГН на собственика:

Телефон за връзка:

Офис на Еконт или адрес за доставка:

Данни за фактура:

Вид животни:

Брой комплекти:

№ на животновъдния обект:

Населено място на животновъдния обект:

Трите имена на собственика:

ЕГН на собственика:

Телефон за връзка:

Офис на Еконт или адрес за доставка:

Данни за фактура:Желателно е да поставите ушните марки GEPE с клещи GEPE или да смените щифта.

Gepe клещи
за ушни марки
Gepe Combi клещи
за ушни марки
Сменяем щифт 1
Сменяем щифт 2


*Вид животни: ЕПЖ = едри преживни животни, ДПЖ = дребни преживни животни, СВ = свине. 

**Един комплект ушни марки = ушни марки за 1 животно.

***минимално количество за поръчка - 10бр. ушни марки на животновъден обект.

Прочетох и съм съгласен с условията

Дата:

07.08.2020 07:12:57