Форма за поръчка
Откажи
Изпрати

Висококачествени

УШНИ МАРКИ

от Бавария Германия.

Условия

Общи условия за доставка на средства за официална идентификация на животни.

Настоящите общи условия са  договор за покупко-продажба между  Соломон-София ЕООД  ЕИК BG200056136 от една страна наричан за краткост  (ПРОДАВАЧ)  и купувач-потребител наричан за краткост (КУПУВАЧ)  чрез интернет страницата www.solomonsofia.com 
Заявка за доставка
 Заявки се приемат чрез формата за заявка на електронната  поща: solomonsofia@abv.bg
или на тел.:0899811758
С подаването на заявка КУПУВАЧА  заявява волята си да закупи стоки, при  цени и срокове  посочени  на www.solomonsofia.com  и в този договор.
Заявката за поръчка съдържа следната информация:
- Име на лицето отговарящо  за маркировката (маркировач)
- Вид  животни
- Номер на животновъден обект
- Брой комплекти ушни марки
-Име и ЕГН на собственика на обекта
- Данни за фактура (ако е юридическо лице)
- Адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма ЕКОНТ 
- Телефон за връзка
При  липса на информация по предходната точка , ПРОДАВАЧА  има право да не приеме заявката и/или да не я изпълни  до уточняване на информацията.
 За дата на приемане на заявката се счита датата на постъпването й на електронната поща . Срокът за доставка започва да тече от тази дата.
Условия на доставка
Стоките се доставят с куриер като стойността на доставката е за сметка на КУПУВАЧА
Доставката  се изпълнява  за срок от един работен ден от получаването и.Времето за доставка  може да варира до 2-3 дни,в зависимост от населеното място и графикът му на обслужване от куриерската фирма.
Цени и начин на плащане
 Всички посочени цени  са с включен ДДС.
Плащането се извършва с наложен платеж (плащате на куриера).
ПРОДАВАЧА  си запазва правото да прави промени в цените на продуктите, като новите цени ще бъдат актуализирани в  www.solomonsofia.com
Задължения на продавача
ПРОДАВАЧА  се задължава да предаде стоката във  вида и  качеството  съгласно описанието на интернет страницата  www.solomonsofia.com, след заплащане на нейната цена.
Задължения на КУПУВАЧА
 КУПУВАЧА е длъжен да заплати уговорената цена в размера и начина определени в настоящия договор.
Всички спорове между страните се уреждат в духа на партньорство и сътрудничество, а при невъзможност, от компетентните съдилища на Република  България.
Соломон - София ЕООД
089 981 17 58
E-mail: solomonsofia@abv.bg УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ