Висококачествени

УШНИ МАРКИ

от Бавария Германия

cow

Общи условия за доставка на средства за официална идентификация на животни.

Настоящите общи условия са договор за покупко-продажба между Соломон-София ЕООД ЕИК BG200056136 от една страна наричан за краткост (ПРОДАВАЧ) и купувач-потребител наричан за краткост (КУПУВАЧ) чрез интернет страницата www.solomonsofia.com
Заявка за доставка Заявки се приемат чрез формата за заявка на електронната поща: solomonsofia@abv.bg или на тел.:0899811758 С подаването на заявка КУПУВАЧА заявява волята си да закупи стоки, при цени и срокове посочени на www.solomonsofia.com и в този договор. Заявката за поръчка съдържа следната информация: - Име на лицето отговарящо за маркировката (маркировач) - Вид животни - Номер на животновъден обект - Брой комплекти ушни марки -Име и ЕГН на собственика на обекта - Данни за фактура (ако е юридическо лице) - Адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма ЕКОНТ - Телефон за връзка При липса на информация по предходната точка , ПРОДАВАЧА има право да не приеме заявката и/или да не я изпълни до уточняване на информацията. За дата на приемане на заявката се счита датата на постъпването й на електронната поща . Срокът за доставка започва да тече от тази дата.
Условия за доставка Стоките се доставят с куриер като стойността на доставката е за сметка на КУПУВАЧА Доставката се изпълнява за срок от един работен ден от получаването и.Времето за доставка може да варира до 2-3 дни,в зависимост от населеното място и графикът му на обслужване от куриерската фирма.
Цени и начин на плащане Всички посочени цени са с включен ДДС. Плащането се извършва с наложен платеж (плащате на куриера). ПРОДАВАЧА си запазва правото да прави промени в цените на продуктите, като новите цени ще бъдат актуализирани в www.solomonsofia.com
Задължения на продавача ПРОДАВАЧА се задължава да предаде стоката във вида и качеството съгласно описанието на интернет страницата www.solomonsofia.com, след заплащане на нейната цена.
Задължения на купувача КУПУВАЧА е длъжен да заплати уговорената цена в размера и начина определени в настоящия договор. Всички спорове между страните се уреждат в духа на партньорство и сътрудничество, а при невъзможност, от компетентните съдилища на Република България.